Groźne skutki bezdechu sennego

bezdech senny

bezdech sennyChrapanie jest popularną przypadłością, której nie wolno lekceważyć, szczególnie, że u chrapiących, często występuje tzw. obturacyjny bezdech senny (OBS), czyli powtarzające się zatrzymania przepływu powietrza w górnych drogach oddechowych. Dochodzi wtedy do spłycenia oddechu poniżej 50% możliwości, z powodu częściowej blokady przepływu powietrza (co trwa ponad 10 sekund) lub w gorszych przypadkach – całkowitego zatrzymania oddechu na czas dłuższy, niż 10 sekund[2].

Bezdech senny

Bezdech senny[1] jest znany ludzkości już od wielu stuleci, jednak co dziwne, ostatecznie zdefiniowano go i zaczęto leczyć dopiero pod koniec XX w. Mimo wszystko nadal stanowi jednak problem niedoceniany, a na dodatek, pomimo możliwości wywołania nawet poważnych zaburzeń zdrowotnych, bezdech senny nadal jest bardzo rzadko diagnozowany przez lekarzy[2].

Bezpośrednie skutki chrapania i bezdechu sennego.

Chrapanie waz z bezdechem sennym, powodują gorsze dotlenienie organizmu, nerwowy i niespokojny oraz często przerywany sen, a także często odczuwalny po przebudzeniu ból głowy oraz zmęczenie, osłabienie i pogorszenie nastroju (przygnębienie). W ciągu dnia, dodatkowo pojawiają się m.in. również problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, ociężałość i senność, a także zły stan psychiczny (nerwice i depresje) oraz osłabienie libido[3], [4].

W skrajnych przypadkach omawiane schorzenia mogą skutkować przejściem w postać tzw. zespołu Pickwicka, który przebiega z epizodami bezwiednego i krótkotrwałego zasypiania, trudnego do przewidzenia i pojawiającego się nawet w bardzo problematycznych sytuacjach, np. w pracy, czy w trakcie jazdy samochodem[1], [5]. Brytyjskie medyczne dane statystyczne wskazują, że 20% wypadków samochodowych może być wynikiem nadmiernej senności OBS. W USA liczbę przypadków zespołu Pickwicka ocenia się na 42-54% przypadków, natomiast w Polsce w 2002 r. OBS był przyczyną 8,6% wypadków, w których zginęło w sumie 106 osób. Jak zatem widać – bezdech senny może czynić wiele poważnych skutków[5], [6].

Dalsze powikłania bezdechu sennego.

Niestety, nieleczone chrapanie oraz bezdech senny prowadzą do wielu poważnych powikłań zdrowotnych. Najczęściej występujący obturacyjny bezdech senny (OBS) może powodować również inne schorzenia, jak np. otyłość, zespół metaboliczny, cukrzycę, uporczywe migreny, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu. Stwierdzono też występowanie zależności pomiędzy zespołem bezdechu śródsennego, a pojawianiem się osteoporozy[7], [8].

W skrajnych przypadkach może dochodzić również do ostrych epizodów sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń rytmu serca, będących wynikiem zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu, a nawet do nagłych zgonów we śnie, powodowanych spadkiem utlenowania krwi oraz długotrwałym zatrzymaniem oddychania[6], [8].


Przypisy

  1. Bezdech senny: Bezdech senny.
  2. Drozd K.: Zespół bezdechu sennego. Na stronie: Bezdech senny – charakterystyka, diagnozowanie, rodzaje, leczenie (dostęp: 27.08.2015 r.)
  3. Jarosz A.: Bezdech senny – objawy, przyczyny i leczenie bezdechu nocnego. Na stronie: Bezdech senny – objawy, przyczyny i leczenie bezdechu nocnego (dostęp 27.08.2015 r.)
  4. Zieliński J, Koziej M., Mańkowski M.: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
  5. Zieliński J., Polakowska M., Kurjata P., Kupś W., Zgierska A.: Nadmierna senność dzienna wśród dorosłych mieszkańców Warszawy. Pol. Arch. Med. Wewn. 99(5), s. 407-413, 1998.
  6. Ciuba I.: Obturacyjny bezdech senny. Zamojskie Studia i Materiały, Fizjoterapia, zeszyt 1 (34), 2011.
  7. Chen Y.L., Weng S.F., Shen Y.C., Chou C.W. i inni: Obstructive sleep apnea and risk of osteoporosis: a population-based cohort study in Taiwan. J. Clin. Endocrinol. Metab. 99 (7), s. 2441-2447, 2014.
  8. Januszewicz A., Prejbysz A.: Nadciśnienie tętnicze, wybrane zagadnienia patogenezy, diagnostyki i leczenia. Wydanie I, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *