Wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na układ sercowo-naczyniowy

obturacyjny bezdech senny

obturacyjny bezdech sennyBezdech senny jest często występującą chorobą w społeczeństwie, dotyka od 5% do 15% ludzi. Bardzo ściśle wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Bezdech senny definiujemy jako zatrzymanie oddychania podczas snu.  Bezdech spowodowany jest dysfunkcją centralnych mechanizmów kontrolujących proces oddychania (BSC – Bezdech Senny Centralny) lub mechanicznym zapadnięciem się i następczą obturacją górnych dróg oddechowych (OBSObturacyjny Bezdech Senny), który jest zdecydowanie częściej występującą formą –  dotyczy około 5–15% populacji.

Dla OBS charakterystyczne jest występowanie okresów bezdechu i spłyconego oddychania, które prowadzą do przynajmniej 4% spadku wartości saturacji. Podczas okresu zatrzymania oddechu gardło jest częściowo lub całkowicie zamknięte, a sen ma charakter przerywany. Pacjenci z tym schorzeniem bardzo często uskarżają się na tzw. senność dzienną.

AHI – Apnea Hypopnea Index

AHI jest to wskaźnik bezdechów i spłyceń oddychania, który wskazuje na liczbę epizodów bezdechu i spłycenia oddychania w ciągu 1 godziny:

 • AHI: 5–15 bezdech łagodny,
 • AHI: 15–30 bezdech umiarkowany,
 • AHI: >30 bezdech ciężki.

Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe występuje u pacjentów, u których AHI jest powyżej 30.

Wpływ OBS na układ sercowo-naczyniowy

OBS uważa się za chorobę łagodną, jednak badania retrospektywne wykazały, że zwykle wiąże się on u pacjentów:

 • ze zwiększoną zapadalnością oraz śmiertelnością z powodu systemowego i/lub płucnego nadciśnienia,
 • niewydolnością serca,
 • zawałem serca
 • udarem mózgu.

Większość powikłań spowodowanych obturacyjnym bezdechem sennym mających wpływ na układ sercowo-naczyniowy jest jednak odwracalna. Warunkiem jest włączenie odpowiedniej terapii. Zastosowanie w jej ramach wentylacji w trybie ciągle dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP – Continous Positive Airway Pressure) daje efekt kardioprotekcyjny i zmniejsza śmiertelność w tej grupie chorych. Na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego nie mają wpływu czynniki takie jak otyłość, hiperlipidemia czy choroby metaboliczne.

Obturacyjny bezdech senny wpływa na układ sercowo-naczyniowy poprzez krótkotrwałe efekty wiążące się ze zjawiskami natury mechanicznej, takimi jak:

 • nagłe zmiany ciśnienia wewnątrz tchawicy,
 • hipoksja,
 • hiperkapnia indukowana uwolnieniem substancji chemicznych,
 • skurcz naczyń wywołany przez aktywację układu współczulnego,
 • zwiększone wartości obciążenia następczego (After Load),
 • zwiększone ciśnienie transmuralne w obrębie lewej komory oraz następcze wybudzenie się ze snu.

Podsumowanie

Obturacyjny bezdech senny jest częstym, uleczalnym stanem chorobowym, o którym lekarze zajmujący się pacjentami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego powinni zawsze pamiętać.

Artykuł opracowano na podstawie pracy: „Obstructive sleep apnea as a risk factor for cardiovascular diseases” opublikowanej w Cardiol J 2007 ;14(6):534-7; autorzy: Fahrettin Yilmaz, Serhan Ozyildirim, Fahrettin Talay, Kazim Karaaslan i Huseyin Gunduz.

http://www.pubfacts.com/detail/18651518/Obstructive-sleep-apnea-as-a-risk-factor-for-cardiovascular-diseases

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *